Redundantie JA – Over Redundantie NEE

français

Is het beter om in een noodsituatie vele opties te hebben, of maar twee ?

De meeste mensen zouden antwoorden « het is beter om veel opties te hebben », wat erg logisch lijkt. We zullen zien dat dit helemaal niet zo evident is.

Om te handelen moeten we (1) het doel van onze actie bepalen, (2) de verschillende opties onderzoeken en (3) de handeling uitvoeren.

De Engelse psycholoog William Edmund Hick, stelt in 1952 een formule voor die vrij precies de tijd weergeeft om de verschillende opties te analyseren voordat we er één kiezen en handelen.

Voor n even waarschijnlijke keuzen, is de gemiddelde reactietijd T, vereist om tussen hen te kiezen, ongeveer gelijk aan :

T = blog2(n + 1)

Deze « Wet van Hick » wordt onder meer toegepast voor noodscenario’s voor astronauten, kerncentrales, anesthesie, … Een voorbeeld : Een piloot van een vliegtuig moet op een knop drukken om tussen te komen in een noodsituatie: hoe minder keuzes hij heeft, hoe sneller hij kan handelen.

De Wet van Hick inspireert ons om het aantal scenario’s te vereenvoudigen, en om eenvoudige en efficiënte handelingen te voorzien. Dat leunt aan bij het KISS principe bij technisch duiken(« keep it super simple »).

Bij het technisch duiken zorgt over redundantie niet alleen voor belemmering door opeenhopen van materiaal, je reactietijd bij een noodsituatie zal ook lager zijn.

Wil dit zeggen dat we onze opties altijd tot twee moeten beperken?

Sinds de jaren ’50 is de wetenschap geëvolueerd. De studie van de wijze waarop onze hersenen keuzes maken, en de reactietijd, toont aan dat de wet van Hick niet de hele waarheid is. Denk aan een tennisspeler die in enkele kleine fracties van een seconde een keuze maakt uit vele mogelijkheden om de bal terug te spelen. Denk aan herhaalde training van handelingen, waarbij we automatismen creëren, … De wet van Hick was oorspronkelijk gemaakt met computers in het achterhoofd, onze hersenen zijn veel complexer en kunnen zich aanpassen door training.

Het is natuurlijk goed om de zaken eenvoudig te houden, maar laten we ons niet dogmatisch leiden door een wet van meer dan een halve eeuw geleden. Tenslotte is het de duiker zelf, en zijn team, die tevreden moeten zijn met de redundantie. De bedoeling van dit artikel is om een extra element te geven bij het bepalen van de redundantie, en om één en ander te nuanceren.

“Alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden, maar niet eenvoudiger dan dat..” — Albert Einstein

Sven De Vos, 22.06.2010

Comments are closed.